Q & A

Koe ngaahi fehu'i angamaheni 'eni 'oku lahi hono 'eke mo feto'oaki tautau tefito kihe Shipping Address moe Billing Address. Koe Postal Code fakahu atu pe ha fa'ahing fika noa'ia ai. Kataki koe  fika telefoni 'ihe Shipping Address 'oku mau FU'U MATU'AKI FIEMA'U he koe konga 'emau service 'oku mau fetu'utaki ai ki ho famili ki Tonga ki he taimi 'e pickup ai e fakatau pehe ki hono tiliva atu ai.'Oku ou fiema'u ke tiliva, founga fefe hono totongi tiliva?