About

Taumu'a: Ko hono hiki'i mo fakaa'u homou 'ofa ki Tonga 'iha founga faingofua mo ma'ama'a foki. 

Tiliva: 'Oku malava foki kemau a'utaki hangatonu ho'omou fakatau ki ho'omou famili 'iha totongi matu'aki faka'atu'i mo'oni $5 ki he vahenga Nuku'alofa pea $10 ki Hahake,Hihifo pehe ki Vaheloto.